مطالب توسط فسادبان

حفظ نظام یا حکمرانی خوب؟!

تحریریه فسادبان- اصلاح طلبان یکی از دو جناح اصلی در نظام جمهوری اسلامی هستند که همواره با صدای بلند بر وفاداری خود به نظام ولایت فقیه و فعالیت در چهارچوب آن تاکید کرده اند؛ به طوری که علیرغم رانده شدن تحقیرآمیز از نهادهای اصلی قدرت و بویژه بیت رهبری اما سران آن همواره به هر ابزاری بار […]