۲۰۰ میلیون دلار دیگر ناپدید شد؛ کرمانشاه همچنان در محرومیت

«سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی» ؛ ۱۴ میلیارد تومان فقط در یک ماه

درختان بنه منطقه حفاظت شده میانجنگل فسا در حال خشک شدن هستند؛ حفاظت از این درختان تنها به ۴۰ میلیون تومان اعتبار نیاز دارد

میلیاردها دلار ارز دولتی گم شد

موسسه زیر نظر حسن خمینی؛ روزی ۵۶ میلیون تومان

ایران مظلوم ما

میلیاردها تومان حیف و میل