کودکان بی هویت؛ فاجعه در زیر پوست شهر

استاندار تهران: «ماهانه ۱۰۰ کودک بی‌هویت فقط در تهران متولد می‌شوند.»

(خرداد ۱۳۹۷)

معادل دست کم ۱۲۰۰ کودک در سال

 

 

مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران:«به ۹۰ درصد کودکان کار تجاوز می‌شود.»

(آبان ۱۳۹۶)

 

بودجه میلیاردی برای طلبه ها؛ کمبود بودجه برای کشاورزان و دانشجویان

فقر غذایی در سیستان و بلوچستان؛ صدها میلیارد تومان در حوزه های علمیه

ازدواج هزاران دختر کمتر از ۱۵ سال؛ دلیل اصلی: فقر و گرسنگی

جمهوری خانوادگی اسلامی

خروج ده ها میلیارد دلار ارز از کشور بعد از اعتراض های دی ماه

قاچاق در روز روشن