حکمرانی خوب چیست؟

,

مشارکت عمومی و حکمرانی خوب

تحریریه فسادبان: «مشارکت عمومی» یکی از اصلی‌ترین مولفه‌های «حکمرا…
,

ثبات سیاسی؛ مقايسه كشورهای خاورميانه و شمال آفریقا بر اساس آمار بانك جهانی

مقايسه كشورهای خاورميانه و شمال آفریقا بر اساس آمار بانك جهانی بر‭ ‬اسا…
,

قانونگرایی؛ مقايسه كشورهای خاورميانه و شمال آفریقا بر اساس آمار بانك جهانی

بر‭ ‬اساس‭ ‬جدیدترین‭ ‬آمار‭ ‬‭ ‬‮«‬بانک‭ ‬جهانی‮»‬‭ (‬۱۳۹۵‭…
,

مهم‌ترین شاخص‌های «حکمرانی خوب»

اینفوگرافی زیر مهم‌ترین شاخص‌های «حکمرانی خوب» را نشان می‌دهد: …
,

پاسخگویی در برابر شهروندان

مقايسه كشورهای خاورميانه و شمال آفریقا بر اساس آمار بانك جهانی بر‭ ‬اسا…
,

کارآیی دولت

مقايسه كشورهای خاورميانه و شمال آفریقا بر اساس آمار بانك جهانی بر‭ ‬اسا…
,

حمایت از بخش خصوصی

مقايسه كشورهای خاورميانه و شمال آفریقا بر اساس آمار بانك جهانی بر‭ ‬اسا…
کنترل فساد
,

کنترل فساد

/
مقايسه كشورهای خاورميانه و شمال آفریقا بر اساس آمار بانك جهانی بر‭ ‬اس…
,

اصول حکمرانی خوب

/
تصویر زیر، مهم‌ترین شاخص‌های «حکمرانی خوب» را طبق تعریف «سازمان ملل متحد…
,

حکمرانی خوب

/
«حکمرانی خوب» یکی از مهم‌ترین رهیافت‌ها درزمینه توسعه کشورها است که توسعه ا…