همکاران ما

عبدالرضا احمدی

مسئول پروژه

دانش آموخته بازرگانی و کارشناسی ارشد اقتصاد سیاسی از فرانسه و مدیریت ارشد کسب و کار از آلمان است. وی پیش تر با مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، مرکز مطالعات لیبرالیسم و چراغ آزادی (اطلس) همکاری داشته است.

یوحنا نجدی

سردبیر

 روزنامه‌نگار و پژوهشگر علوم سیاسی است. وی در سال ۲۰۱۵ مدرک دکترای علوم سیاسی خود را در گرایش اقتصاد سیاسی با موضوع درآمدهای نفتی و گذار به دموکراسی در ایران از دانشگاه USM  در مالزی اخذ کرد. او پیش از ترک ایران با روزنامه‌های متعددی همکاری ‌کرد و به عضویت «انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران» درآمد و همزمان در چندین گروه دانشجویی به فعالیت ‌پرداخت. از وی تاکنون مقالات و یادداشت‌های فراوانی در نشریات و وبسایت‌های مطرح منتشر شده است. نجدی همچنین به عنوان پژوهشگر با مطرح‌ترین فعالان سیاسی و حقوق بشری ایران گفتگو کرده است.