نوشته‌ها

«سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی» ؛ ۱۴ میلیارد تومان فقط در یک ماه

میلیاردها دلار ارز دولتی گم شد

وعده های پوشالی به کارگران؛ سفره ای که خالی تر می شود

پرداختی میلیاردی دولت به «مرکز الگوی اسلامی»؛ کارگران دنبال حقوق معوقه

طلاکاری گنبدهای عراق؛ زندگی هزاران چابهاری در کپر و تایر

حکمرانان جمهوری اسلامی و حمایت از گروههای بنیادگرای اسلامی در خاورمیانه

 

در نتیجه خشکسالی و سوءمدیریت: زیره به کرمان باید برد